Thuvienvideo chào mừng
5 khách hàng mới:
huydp.it, nguyenkhactoan0311, StudioThu83, thianphong63, vietvuongad

Email (Dùng làm Tên đăng nhập) : *
Sử dụng Email hiện tại mà Quý khách đang sử dụng
Xác nhận Email : *
Mật khẩu : *
Mật khẩu tối thiểu 6 ký tự
Xác nhận mật khẩu : *
Họ và tên : 
Điện thoại : *
Sử dụng số điện thoại của Quý khách.
Quý khách sẽ dùng số này để giao dịch tại Website
Giới tính : 
Mã bảo mật :  
Ghi chú: Dấu * là phần bắt buộc nhập. Quý khác vui lòng điền đầy đủ thông tin. Xin Chân Thành Cám Ơn !

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG


Chào mừng bạn đến với website ThuVienVideo.COM. Việc bạn đăng ký sử dụng ThuVienVideo.COM và việc sử dụng các dịch vụ của ThuVienVideo.COM đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với các điều khoản bên dưới (thỏa thuận sử dụng dịch vụ). Nếu bạn không đồng ý vui lòng không sử dụng ThuVienVideo.COM cũng như các dịch vụ được cung cấp bởi ThuVienVideo.COM. ThuVienVideo.COM có thể sẽ thay đổi hoặc điều chính thỏa thuận sử dụng. Bạn nên thường xuyên xem thỏa thuận sử dụng mỗi khi truy cập vào website. Khi có thay đổi, chúng tôi sẽ đăng tải lên ThuVienVideo.COM, và sau khi đăng lên coi như quy định đó có hiệu lực. Sau khi quy định thay đổi, nếu thành viên sử dụng ThuVienVideo.COM thì chúng tôi coi là thành viên đã chấp nhận tất cả các quy định mới.

 

Qua việc đăng ký hay sử dụng các dịch vụ của ThuVienVideo, truy cập hay sử dụng trang web của chúng tôi, bạn cam kết tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau cho dù bạn có là thành viên đăng ký hay không đăng ký của ThuVienVideo. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối truy cập của bất kỳ ai tới trang web của chúng tôi và các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào, nhưng không hạn chế, đối với việc vi phạm Thỏa Thuận này.

 

XIN VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY BỞI CHÚNG BAO GỒM NHIỀU THÔNG TIN QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI CÁC QUYỀN HỢP PHÁP, BỒI THƯỜNG VÀ NGHĨA VỤ CỦA BẠN.

 

Điều 01. Những quy định chung

 

01.1 Chuyển nhượng

Khách hàng không thể chuyển nhượng bất kỳ quyền nào của mình, hay ủy thác bất kỳ nghĩa vụ nào theo Thỏa thuận này, và mọi chuyển nhượng sẽ bị coi là vô hiệu.

 

01.2 Thông Tin Mật của ThuVienVideo

Bạn xác nhận và đồng ý với ThuVienVideo rằng (a) bạn không phải là một đối thủ cạnh tranh với ThuVienVideo, (b) bạn không được sử dụng bất kỳ thông tin nào có được từ việc truy cập trang web của ThuVienVideo để cạnh tranh với hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

 

Điều 02. Các dịch vụ của ThuVienVideo

 

ThuVienVideo cung cấp các Dịch vụ, Sản phẩm cho Khách hàng thông qua website và các liên kết trên website theo những điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này. Trong Thỏa thuận này, các thuật ngữ được hiểu như sau: (a) “Khách Hàng” (hay “Bạn”) có nghĩa là cá nhân hay pháp nhận đang sử dụng hay đăng ký sử dụng các Dịch vụ, Sản phẩm kể cả nhân viên và các đại lý của nó; (b) “Các Dịch vụ” có nghĩa là các dịch vụ điện tử hay tương tác mà ThuVienVideo cung cấp, bao gồm các thông tin thể hiện trên trang Web dưới dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc phim minh họa, cơ sở dữ liệu, các thông báo hoặc thông điệp quản lý và các dịch vụ khác (gọi chung là “Dịch Vụ”).

 

ThuVienVideo cũng không bảo đảm rằng các chức năng của Dịch Vụ sẽ được cung cấp liên tục, không có lỗi kỹ thuật hoặc các sai sót, virus (nếu có) sẽ được khắc phục kịp thời. ThuVienVideo Online bảo lưu quyền thay đổi hay ngừng cung cấp bất kỳ dịch vụ nào tại bất kỳ thời điểm nào.

 

Điều 03. Quyền sở hữu

 

Bạn công nhận rằng tất cả dữ liệu được cung cấp trên trang Web này, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin, tài liệu, sản phẩm, biểu trưng, hình họa, âm thanh, giao diện người sử dụng, phần mềm và các dịch vụ (gọi chung là “Dữ liệu”), được cung cấp từ ThuVienVideo hoặc Cộng tác viên của ThuVienVideo và các quyền sở hữu trí tuệ gắn liền là thuộc sở hữu của ThuVienVideo.

 

Các yếu tố cấu thành của trang web được bảo hộ theo Luật Thương mại và các quy định pháp luật khác và không ai được phép sao chép hay mô phỏng một phần hay toàn bộ ThuVienVideo, biểu trưng và những sản phẩm khác của ThuVienVideo là thương hiệu của ThuVienVideo và có thể được đăng ký theo một số hình thức nhất định của pháp luật. Tất cả các tên sản phẩm, tên công ty, biểu trưng, nhãn hiệu và các biểu tượng khác có thể là thương hiệu của các chủ sở hữu tương ứng.

 

Điều 04. Tải Dữ liệu tại ThuVienVideo

 

Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với việc tải các dữ liệu lưu trữ trên các máy chủ của ThuVienVideo về máy của khách hàng. Khi đăng ký mua một hoặc nhiều sản phẩm bất kỳ, đối với mỗi sản phẩm khách hàng chỉ được chấp nhận tối đa 05 lần tải dữ liệu về máy trong vòng 48 giờ (bắt đầu tính kể từ khi khách hàng hoàn tất thanh toán).

 

Chúng tôi kiểm soát số lần (lượt) tải dữ liệu về thông qua các đường liên kết được tạo ra. Sau 05 lần tải hoặc quá 48 giờ, hệ thống sẽ tự ngắt kết nối và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm hay khoản bồi thường nào với Khách hàng về việc tải dữ liệu không thành công. Nếu muốn tiếp tục tải dữ liệu về máy, khách hàng phải đăng ký mua sản phẩm lại từ đầu.

 

Điều 05. Các trường hợp đặc biệt

 

Đối với các trường hợp khách hàng không thể tải dữ liệu về máy sau khi đăng ký mua do các yếu tố khách quan như tốc độ của đường truyền Internet, … thì phải thông báo ngay cho ThuVienVideo để được hỗ trợ. Và chúng tôi chỉ chấp nhận giải quyết các trường hợp đã thực hiện tải dữ liệu không thành công và thông báo cho chúng tôi trong vòng 48 giờ (được tính kể từ khi hoàn tất thanh toán) và được chúng tôi xác nhận thông báo đó.

 

Xin lưu ý: Tất cả các trường hợp ngoại lệ khác, ngoài quy định của thỏa thuận này, đều bị xem là không hợp lệ và sẽ không được chúng tôi giải quyết với bất kỳ lý do nào.

 

Trong mọi trường hợp, ThuVienVideokhông chịu trách nhiệm đối với bất kỳ một thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng Dịch Vụ của Người dùng, do sự cẩu thả hoặc các hành động sai lầm khác có liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ của Người dùng.

 

Điều 06. Thông tin khách hàng

 

Khách hàng xác nhận và đồng ý rằng toàn bộ thông tin cung cấp trong các biểu mẫu thông tin liên lạc của ThuVienVideo là thông tin hiện thời, chân thực, chính xác và đầy đủ. Khách hàng đồng ý duy trì và cập nhật các thông tin này nhằm đảm bảo tính kịp thời, chân thực, chính xác và đầy đủ. Vào bất kỳ thời điểm nào, nếu thông tin do khách hàng cung cấp là man trá, không chính xác, không cập nhật và không đầy đủ thì ThuVienVideo có quyền đình chỉ hay huỷ bỏ tài khoản của khách hàng và Thỏa thuận này.

 

Điều 07. Tài khoản của khách hàng

 

7.1 Người sử dụng & Trách nhiệm với việc truy cập

ThuVienVideo không chấp nhận việc bạn chia sẻ với người khác về việc sử dụng chung một tài khoản tại ThuVienVideo.com, Khách hàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thiệt hại có thể xảy ra, với mọi hành vi truy cập và sử dụng Dịch vụ (bao gồm mọi hành vi và giao dịch) được phát sinh từ tài khoản của Khách hàng khi để người khác sử dụng tài khoản thay cho Khách hàng.

 

Bạn đồng ý rằng ThuVienVideo sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại bao gồm những hậu quả trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hoặc phát sinh từ việc bạn truy cập hoăc sử dụng thông tin trên website. Vì vậy, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những hậu quả của việc sử dụng website, trừ khi những truy cập hay sử dụng Dịch vụ là do lỗi trực tiếp của ThuVienVideo. Nếu bạn không hài lòng với bất kỳ mặt nào trong Dịch vụ, Sản phẩm của chúng tôi hay với những điều khoản và điều kiện này, hay với bất kỳ nguyên tắc hay chính sách nào khác, bạn hoàn toàn có quyền ngừng sử dụng Dịch vụ, Sản phẩm.

 

7.2 Trách nhiệm với ID và mật khẩu

Bạn hiểu và đồng ý rằng các thông tin về tên truy cập và mật khẩu phải được giữ bí mật. Khách hàng hoàn toàn tự chịu trách nhiệm với tất cả các hoạt động diễn ra trong tài khoản của mình. Và phải thông báo ngay cho chúng tôi nếu bạn nghi ngờ rằng mật khẩu của mình đã bị tiết lộ

 

Điều 08. Cấm, hủy bỏ tư cách sử dụng của thành viên

 

Bạn cam kết đối với các Dịch vụ, Sản phẩm, Dữ liệu của ThuVienVideo không được:

 

a. Tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền hình hay bất kỳ hình thức nào khác nhằm mua đi bán lại, thu lợi nhuận hoặc chia sẻ phi lợi nhuận các Dịch vụ, Sản phẩm, Dữ liệu của ThuVienVideo mà chưa được sự đồng ý của ThuVienVideo.

 

b. Nặc danh ThuVienVideo để tiến hành các hành động bất hợp pháp, lừa đảo hay vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ của một bên thứ ba;

 

c. Vô tình hay cố ý sử dụng dịch vụ của ThuVienVideo: (i) thực hiện các hành vi bất hợp pháp, lừa đảo, phỉ báng, bị cấm theo quy định của pháp luật (ở đây được ngầm hiểu là Pháp luật nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam); (ii) hay bằng cách mà theo quan điểm của ThuVienVideo, nó trái với các nguyên tắc đạo đức chung được chấp nhận.

 

d. Cố gắng truy cập vào bất kỳ tài khoản nào khác không thuộc sở hữu của bạn và không được phép của chủ sở hữu (ví dụ: can thiệp bất hợp pháp);

 

e. Giành lấy hay cố gắng giành lấy Dịch vụ, Sản phẩm, Dữ liệu bằng bất kỳ phương tiện hay thiết bị nào để không phải trả tiền;

 

f. Tham gia bất kỳ hành vi nào để hay được thiết kế để quấy rối, hay sẽ tạo ra một từ chối dịch vụ ở trên ThuVienVideo.

 

g. Khiến ThuVienVideo, các Cộng tác viên, các nhân viên, các giám đốc bị công chúng phê phán hay miệt thị;

 

h. Thiết kế, sử dụng bất kỳ bản sao nào giống như các tác phẩm có bản quyền tại ThuVienVideo với mục đích bán, phân phối hay các hành vi khác để thu lợi nhuận hay giải thưởng.

 

i. Khách hàng không được sử dụng tài khoản của mình để đăng thông tin xúc phạm, khiếm nhã tới các thành viên khác, các sản phẩm cũng như nhân viên của ThuVienVideo.

 

Nếu phát hiện những thành viên nào vi phạm Chính sách của chúng tôi vui lòng thông báo qua thư điện tử về địa chỉ info@thuvienvideo.com .

 

Đối với các thành viên vi phạm đều có thể dẫn tới việc bị khoa tài khoản vĩnh viễn ngay lập tức và sẽ bị huỷ bỏ toàn bộ số tiền có trong tài khoản của thành viên đó mà không cần báo trước. Và chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tổn hại phát sinh do việc ngừng, hoặc hủy bỏ như trên gây ra. Trong trường hợp thành viên gây tổn hại đến lợi ích của công ty chúng tôi, hoặc người thứ ba do vi phạm những điều nêu trong Điều Khoản Sử Dụng này, thì thành viên vi phạm phải có trách nhiệm bồi thường những tổn hại đó theo pháp luật.

 

Tất cả các nội dung trên tùy theo mức độ vi phạm sẽ có mức xử lý phù hợp theo quy định của ThuVienVideo. Nếu nội dung vi phạm nghiêm trọng, chúng có thể được gửi tới các cơ quan pháp luật hay nhà cung cấp dịch vụ Internet của người vi phạm để nhờ can thiệp và giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam.

 

Điều 09. Chấm dứt, sửa đổi Thỏa thuận, Chính sách hay Dịch vụ của chúng tôi

 

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo. Chúng tôi cũng bảo lưu quyền thay đổi hay ngừng cung cấp Sản phẩm, Dịch vụ bất kỳ, tạm thời hay vĩnh viễn tại bất kỳ thời điểm nào mà có thể hoặc không cần thông báo cho bạn. Chúng tôi cũng có thể ngay lập tức ban hành một cảnh báo, đình chỉ (như khóa quyền truy cập và hoạt động của Dịch vụ cho Khách hàng) tạm thời hoặc vĩnh viễn, hay chấm dứt tài khoản của Khách hàng và từ chối cung cấp Dịch vụ, Sản phẩm cho Khách hàng nếu: ThuVienVideo tin rằng Khách hàng vi phạm hay có hành vi không thích hợp với Thỏa thuận này, hay bất kỳ chính sách nào của chúng tôi mà không bị giới bạn bởi bất kỳ quy định bồi thường nào.

 

Các phần 08 “Cấm, hủy bỏ tư cách sử dụng của thành viên”, và phần 09 này sẽ được tiếp tục áp dụng trong bất kỳ hình thức chấm dứt Thỏa thuận nào.

 

Điều10. Các liên kết đến các website khác

 

Để thuận tiện cho việc sử dụng của Khách hàng, ThuVienVideocó thể cung cấp cho Người dùng một số liên kết đến các website khác. Các website liên kết này không thuộc quyền sở hữu của ThuVienVideo, do đó ThuVienVideosẽ không chịu trách nhiệm về mọi thông tin, dịch vụ và nội dung của những Website này. Người dùng chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc sử dụng và khai thác các Website này.

 

Điều11. Giới hạn độ tuổi

 

Mọi người đều có thể truy cập website này. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đăng ký để trở thành Cộng Tác Viên của chúng tôi, bạn phải ít nhất 18 tuổi và có đủ khả năng chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

 

Điều12. Tính hợp pháp của các Sản phẩm do Cộng Tác Viên cung cấp

 

Tất cả các nguồn tài nguyên trên website (bao gồm các Tài liệu, Sản phẩm, Video clip, …) do Cộng Tác Viên cung cấp (không phải do ThuVienVideo trực tiếp tạo ra) thì Cộng Tác Viên sẽ tự chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp pháp luật (nếu có) và ThuVienVideo hoàn toàn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về bản quyền/ trách nhiệm pháp lý của các nguồn tài nguyên trên.

 

Những thông tin khác hay bất kỳ thắc mắc nào liên quan tới những Chính sách và Thỏa thuận pháp luật của chúng tôi xin vui lòng gửi về info@thuvienvideo.com