Thuvienvideo chào mừng
5 khách hàng mới:
darasen12, baobang.camera, daovanlap1903, linhnguyen311092, thonguyenmedia1994

 

Hiện tại, khách hàng của chúng tôi là các Đài truyền hình, các công ty truyền thông và các phòng Studio dựng phim dịch vụ. Hơn 10.000 khách hàng khắp cả nước.

 

MỘT SỐ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU CỦA CHÚNG TÔI:

Các phát thanh truyền hình:

 

           

           

           

           

          

          

         

            

  •   Khách hàng Doanh nghiệp

 

       

   

           

           

           

           

       

 

Facebook Google Twitter Bookmark In trang Trang trước Lên trên