Thuvienvideo chào mừng
5 khách hàng mới:
huydp.it, nguyenkhactoan0311, StudioThu83, thianphong63, vietvuongad

 

- Tất cả những sản phẩm được cung cấp tại website thuvienvideo.com đã được đăng ký bản quyền và thuộc quyền sở hữu hợp pháp của thuvienvideo.com. Nghiêm cấm sao chép, kinh doanh hay sử dụng với mục đích thương mại khi chưa được phép của thuvienvideo.com dưới mọi hình thức. Các thành viên, khi vi phạm sẽ:

  + Bị khóa tài khoản vĩnh viễn ngay lập tức.

  + Bị huỷ bỏ toàn bộ số tiền có trong tài khoản của thành viên đó mà không cần báo trước.

 

- Tất cả các nội dung trên, tùy theo mức độ vi phạm, sẽ có mức xử lý phù hợp theo quy định của Thuvienvideo. Nếu nội dung vi phạm nghiêm trọng, chúng có thể được gửi tới các cơ quan pháp luật hay nhà cung cấp dịch vụ Internet của người vi phạm, để nhờ can thiệp và giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam.

 

- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tổn hại phát sinh do việc ngừng, hoặc hủy bỏ như trên gây ra. Trong trường hợp thành viên gây tổn hại đến lợi ích của Thuvienvideo, hoặc bên thứ ba do vi phạm những điều nêu trong Qui Định Sử Dụng này, thì thành viên vi phạm phải có trách nhiệm bồi thường những tổn hại đó theo pháp luật.

Facebook Google Twitter Bookmark In trang Trang trước Lên trên